Word 'n Vriend van Kleinfontein

Soek

Word vandag deel van die Vriende van Kleinfontein

Wees deel van iets wat saak maak

  • Maak ‘n verskil op kultuurvlak
  • Maak ‘n verskil op maatskaplike vlak
  • Maak ‘n verskil op onderwys vlak
  • Maak ‘n verskil in volkseie sport
  • Maak ‘n verskil met die bemarking van ons vryheidsideaal
  • Maak ‘n verskil op behuisingsvlak

 

Klik op die logo en raak betrokke